Vinarium

Vinarium Lendava

Razgledni stolp Vinarium Lendava, ki je zgrajen na griču v Lendavskih goricah, je bil  s svečano otvoritvijo 2. septembra predan uporabi. Stolp okrogle oblike, visok 53,50 metra, s pritličjem in devetimi etažami, je projektiral Oskar Virag, univ.dipl.inž.arh., iz arhitekturnega biroja Vires d.o.o. Tlorisna velikost stolpa znaša dobrih 293 m3, sam stolp pa ima jekleno strukturo z armirano-betonskim pritličjem, na vrhu pa je zastekljen razgledni prostor, od koder seže pogled na pokrajino štirih držav: Slovenijo, Madžarsko, Hrvaško in Avstrijo.

Stolp, ki so ga gradili od januarja do julija letos, bo lahko naenkrat sprejel do 50 obiskovalcev, ti pa se bodo lahko nanj povzpeli po 240 montažnih stopnicah ali s pomočjo dvigala. V pritličnem delu bo za obiskovalce na voljo gostinski lokal, vključno s spominki in informativno točko, ob stolpu pa bo v hiškah na voljo še lokalna kulinarična in vinska ponudba.

Vrednost gradnje je znašala 1.741.643,37 EUR, projekt pa je sofinancirala tudi Evropska unija in sicer z 950.775,32 EUR. Projekt Razgledni stolp na turistični cesti Lendavske gorice je bil prijavljen na VII. razpisu: Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2014.

Razgledni stolp Vinarium Lendava je tudi prvi gradbeni projekt v Sloveniji, kjer se je uporabil t.i. model B I M. Gre za Informacijski model objekta ali Building information modeling (BIM)in  predstavlja nov sodoben proces načrtovanja, gradnje, vzdrževanja do razgradnje objektov na koncu njihove življenjske dobe. Predstavlja integriran proces vseh udeležencev projekta na skupnem digitalnem modelu po načelih trajnosti in popoln nadzor nad informacijami skozi ves življenjski cikel objekta. S trajnostnimi pristopi v načrtovanju in gradnji objektov povečujemo varčno rabo energije in virov z najmanjšimi možnimi negativnimi vplivi na okolje in ekosisteme.