Vinarium

Pravila za oddajo svoje avtorske fotografije za foto nagradni natečaj: Stolp Vinarium na fotografijah

  1. Vsak udeleženec lahko sodeluje na natečaju z največ tremi različnimi fotografijami.
  2. Vsaka fotografija mora biti velika najmanj 1800 x 1800 slikovnih pik in največ 6000 x 6000 slikovnih pik, z največjo velikostjo datoteke 10 MB. Fotografija mora biti poslana kot datoteka JPG z barvnim profilom SRGB ali v Adobe RGB profilu.
  3. Ni dovoljeno spajanje fotografij ali izdelava kolažev. Fotografija ne sme imeti vodnega žiga ali kako drugače vidno označenega avtorja te fotografije.
  4. Fotografija ne sme biti ustvarjena ali procesirana s pomočjo umetne inteligence (AI) ali s pomočjo drugih spletnih platform.
  5. Fotografije, ki bi bile lahko zaznane kot izraz oglaševanja – po presoji organizatorja – ne bodo upoštevane pri določanju nagrajencev.
  6. Udeleženci so odgovorni za vse podatke in fotografije, ki jih predložijo v prijavi, vključno z zakonitostjo, točnostjo, verodostojnostjo in avtorskimi pravicami. Udeleženci ne smejo priložiti nobene fotografije, katere vsebina je nespodobna, grozeča, žaljiva, nezakonita, nemoralna, ki predstavlja kršitev osebnih ali javnih pravic, ali ki bi lahko bila sporna ali bi lahko pomenila ali spodbujala kaznivo dejanje, kršila pravice katere koli tretje osebe ali predstavljala kršitev zakona. Udeleženci ne smejo objavljati fotografij s komercialno vsebino ali vsebino, ki ni v skladu z naravo natečaja in temo natečaja.
  7. Organizator ima pravico iz natečaja izključiti katerokoli fotografijo, ki ni skladna z zgornjimi točkami.
  8. Vsebina fotografije se mora skladati s nazivom natečaja: »Stolp Vinarium na fotografijah«. Vse fotografije, ki ne bodo vsebovale stolpa Vinarium na nek način, bodo izločene iz nagradnega natečaja.
  9. Z oddano fotografijo se strinjate s »Pravila in splošni pogoji sodelovanja v foto nagradnem natečaju: Stolp Vinarium na fotografijah«

Fotografije se oddajajo izključno na email naslov: info@vinarium-lendava.si s pripisom »Stolp Vinarium na fotografijah«.