Vinarium

Pravila in splošni pogoji sodelovanja v foto nagradnem natečaju: Stolp Vinarium na fotografijah

»Foto nagradni natečaj – Stolp Vinarium na fotografijah«

Turistična zveza Lendava vabi osebne podatke (ime in priimek) zbira z namenom izvedbe foto nagradnega natečaja.  Posameznik lahko prekliče svojo privolitev na e-naslovu: info@vinarium-lendava.si. Svojo privolitev k sodelovanju za opredeljen namen izrazite s poslano fotografijo na naslov: info@vinarium-lendava.si

 1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »Foto nagradni natečaj – Stolp Vinarium na fotografijah«

je Turistična zveza Lendava vabi, Kranjčeva ulica 4, 9220 Lendava, ID za DDV SI 22801421 (v nadaljevanju “TZLV” oz. “organizator”) v sodelovanju s Foto in video klubom Lendava v nadaljevanju soorganizator. Nagradni natečaj sponzorira Digifot d.o.o. v nadaljevanju sponzor.

 

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Vinarium Lendava, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja.

 

 1. Sodelovanje v nagradnem natečaju in trajanje nagradnega natečaja

Natečaj poteka od 8. marca do 8. aprila 2024, vse slike prispele po 8. aprilu 2024 se ne bodo uvrstile v ocenjevanje komisije.

Fotografije pošljete na e-mail naslov: info@vinarium-lendava.si  s pripisom “Za fotografski natečaj stolp Vinarium na fotografijah”.

Fotografije so lahko minimalno obdelane (barve, svetloba) in ni treba da so nastale v času ko poteka natečaj.

Z oddaja fotografije se strinjate s pravili in splošnimi pogoji.

 

 1. Sodelovanje v nagradndem foto natečaju

S 25. 5. 2018 je prišla v uporabo nova Splošna uredba o varstvu podatkov, ki posameznikom zagotavlja več nadzora nad lastnimi osebnimi podatki. S tem namenom smo se pri TZLV odločili, da vas seznanimo s postopkom zbiranja podatkov.

Posameznik, ki bi rad sodeloval v foto nagradnem natečaju in se strinja z namenom in obsegom zbiranja osebnih podatkov, pošlje svojo fotografijo stolpa Vinarium, na naslov: info@vinarium-lendava.si. Na ta način izrazite svojo privolitev z namenom in obsegom obdelave vaših osebnih podatkov in sodelujete v nagradni igri.

Na natečaju lahko sodelujejo vse polnoletne, fizične osebe, natečaj ni omejen na Slovenijo. Obvezen pogoj za sodelovanje na natečaju je, da so udeleženci prebrali in sprejeli ta Pravila in splošne pogoje ter posredovali potrebne osebne podatke za sodelovanje na natečaju.

Vsako dejanje udeleženca, ki krši pogoje  (npr. uporaba lažnih in/ali drugih podatkov), daje organizatorju pravico, da prekine sodelovanje na natečaju.

Organizator si pridržuje pravico, da po lastni presoji brez predhodnega obvestila prekine ali spremeni trajanje ali pogoje natečaja.

V foto nagradnem natečaju ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradnega foto natečaja oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma zunaj zakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

 1. Preklic sodelovanja v nagradni igri

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov: info@vinarium-lendava.si  V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

 1. Potek foto nagradnega natečaja

V nagradnem foto natečaju udeleženec sodeluje na način, da v skladu s temi pravili pošlje svojo fotografijo na naslov: info@vinarium-lendava.si, fotografija ne sme imeti dodanega podpisa avtorja, ime in priimek fotografa pa je potrebno pripisati v e-mail. S poslano fotografijo udeleženec izjavlja, da je prebral in se strinja Pravila in splošni pogoji sodelovanja v foto nagradnem natečaju: Stolp Vinarium na fotografijah.

Posamezen udeleženec lahko v foto nagradnem natečaju sodeluje na z največ tremi fotografijami.

 1. Pravila za oddajo svoje fotografije
 1. Vsak udeleženec lahko sodeluje na natečaju z največ tremi različnimi fotografijami.
 2. Vsaka fotografija mora biti velika najmanj 1800 x 1800 slikovnih pik in največ 6000 x 6000 slikovnih pik, z največjo velikostjo datoteke 10 MB. Fotografija mora biti poslana kot datoteka JPG z barvnim profilom SRGB ali v Adobe RGB profilu.
 3. Ni dovoljeno spajanje fotografij ali izdelava kolažev. Fotografija ne sme imeti vodnega žiga ali kako drugače vidno označenega avtorja te fotografije.
 4. Fotografija ne sme biti ustvarjena ali procesirana s pomočjo umetne inteligence (AI) ali s pomočjo drugih spletnih platform.
 5. Fotografije, ki bi bile lahko zaznane kot izraz oglaševanja – po presoji organizatorja – ne bodo upoštevane pri določanju nagrajencev.
 6. Udeleženci so odgovorni za vse podatke in fotografije, ki jih predložijo v prijavi, vključno z zakonitostjo, točnostjo, verodostojnostjo in avtorskimi pravicami. Udeleženci ne smejo priložiti nobene fotografije, katere vsebina je nespodobna, grozeča, žaljiva, nezakonita, nemoralna, ki predstavlja kršitev osebnih ali javnih pravic, ali ki bi lahko bila sporna ali bi lahko pomenila ali spodbujala kaznivo dejanje, kršila pravice katere koli tretje osebe ali predstavljala kršitev zakona. Udeleženci ne smejo objavljati fotografij s komercialno vsebino ali vsebino, ki ni v skladu z naravo natečaja in temo natečaja.
 7. Organizator ima pravico iz natečaja izključiti katerokoli fotografijo, ki ni skladna z zgornjimi točkami.
 8. Vsebina fotografije se mora skladati s nazivom natečaja: »Stolp Vinarium na fotografijah«. Vse fotografije, ki ne bodo vsebovale stolpa Vinarium, bodo izločene iz nagradnega natečaja.

8. Potek izbora fotografij

Fotografije se bo izbiralo v dveh krogih. Glavnega zmagovalca se bo izbralo v 2. krogu z anonimnim glasovanjem obiskovalcev, katerega glasove bo preštela komisija določena s strani TZLV.

Potek izbora 11 fotografij za razstavo v kupoli stolpa Vinarium

Prvi krog izbire se bo 3 članska komisija odločala med vsemi udeleženci, ki so v skladu s Pravili in pogoji natečaja oddali fotografijo, ki izpolnjuje pogoje na: info@vinarium-lendava.si. Strokovna komisija bo po lastni presoji izbrala 11 fotografij, ki bodo od 26. 4. 2024 do 16. 8. 2024 do razglasitve zmagovalne fotografije krasile vitrine v kupoli stolpa Vinarium Lendava.

Komisija, ki jo sestavljajo trije člani bo izbor izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen.

Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki bo podpisan s strani vseh članov komisije in izpisan v enem izvodu ter se bo hranil na sedežu organizatorja eno leto od zapisa.

Sodelujoči, katerih fotografije bodo izbrane, se jih bo po e-mailu obvestilo o odločitvi komisije. S tem, da je fotografija razstavljena v kupoli stolpa Vinarium, se tudi poteguje za glavno nagrado.

Potek izbora fotografije za glavno nagrado

Drugi krog bo potekal od datuma razstavljenih fotografij 26. 4. 2024 do 5. 9. 2024 in sicer na način anonimnega glasovanje s vstopnico.

Potek anonimnega glasovanja:

 • glasuje se lahko s kupljeno vstopnico
 • obiskovalec kupi vstopnico in si ogleda fotografije v vitrini, fotografije bodo oštevilčene, od vstopnice odtrga del s črtno kodo in na hrbtno stran napiše številko fotografije za katero glasuje, odrezek vrže v za to namenjeno škatlico
 • komisija bo po koncu razstave 5. 9. 2024 preštela glasove, ki bodo določili zmagovalca nagradnega natečaja

Dodatno: Potek glasovanja ob otvoriti razstave fotografskega natečaja.

Glasovalo se bo lahko tudi ob otvoritvi razstave fotografskega natečaja. Tudi takrat bodo obiskovalci lahko anonimno glasovali. Na listek bodo napisali številko fotografije za katero bodo glasovali in jo oddali v za to namenjeno škatlico.

 1. Razglasitev in podelitev nagrade

Zmagovalca nagradnega natečaja se bo razglasilo 5. 9. 2024 v kupoli stolpa Vinarium Lendava, kjer bo potekala tudi predaja nagrade.

Komisija bo po zaključku razstave fotografij preštela vse glasove aninimnega glasovanja, s čimer bo določila zmagovalca.

Glavna nagrada za zmagovalno fotografijo je:

 • 200 € denarne nagrade
 • Zmagovalna fotografija se bo natisnila na razglednico in se bo v trgovini stolpa Vinarium Lendava promovirala eno leto.

Nagrade niso prenosljive na tretje osebe in jih ni možno zamenjati za katero koli drugo nagrado.

 1. Obveščanje in prevzem nagrad

Zmagovalca se bo razglasilo 5. 9. 2024 na zaključni prireditvi, kjer se mu bo tudi predala nagrada.

Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka ter uporabniškega imena na Facebooku/Instagramu – če se bo fotografija uporabljala na družbenih omrežjih, prav tako objavo imena in priimka v primerih v katerih organizator presodi, da je to potrebno.

Zmagovalna fotografija bo ena izmed 11 fotografij razstavljenih v kupoli stolpa.

 1. Obdavčitev nagrad

Nagrajena oseba je po zakonu davčni zavezanec. Organizator nagradne igre se zavezuje poravnati akontacijo dohodnine v primeru, da gre za posamezno nagrado, katera vrednost presega 42 €. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov. info@vinarium-lendava.si

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

– izvedbe nagradnega foto natečaja skladno s temi splošnimi pogoji;

– obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;

– objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;

– podelitve nagrade

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo elektronske naslove trajno izbrisal v roku treh mesecev po zaključku nagradne igre.

Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu na elektronski naslov: info@vinarium-lendava.si.

 1. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v fotografskem natečaju na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega foto natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradnega foto natečaja ali kot posledico koriščenja nagrade.

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije).

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradnega foto natečaja iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrado podeli med tistimi, ki so v nagradnega foto natečaja sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo odpove ali prekine. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko e-maila in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Vsak udeleženec s sodelovanjem na natečaju izjavlja, da je avtor fotografije in ima vse pravice do svoje fotografije ter da je pridobil dovoljenje oseb upodobljenih na fotografijah, da sodelujejo na natečaju s fotografijo. Udeleženec organizatorja in njegovih so-sponzorskih partnerjev odvezuje odgovornosti za zahtevke tretjih oseb v zvezi s tem.

Vsak udeleženec z oddajo svoje fotografije organizatorju podeli ekskluzivno in neomejeno pravico do uporabe in/ali objave fotografije v celoti ali delno, na tak način in prek takšnih platform, bodisi s strani tretjih oseb ali tretjim osebam, kot organizator meni, da je potrebno, pod pogojem, da je uporaba/objava povezana z natečajem. To na primer pomeni, da je fotografija lahko prikazana na televizijskih kanalih in prek družbenih medijev ter se lahko objavi v revijah in spletnih straneh brez plačila kakršnega koli plačila/odškodnine. Zgoraj opisana pravica uporabe vključuje tudi pravico organizatorja do uporabe fotografije za razglednice ali druge tiskane produkte, pomembne za natečaj. Vsak udeleženec soglaša, da ima organizator pri objavi/uporabi njegove fotografije pravico odločiti, ali bo upošteval ime udeleženca glede na način uporabe in naravo objave.

 1. Izključitev iz nagradnega foto natečaja

V primeru kršitve navedenih pravil nagradnega foto natečaja igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradnega foto natečaja uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili).

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradnega foto natečaja, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradnega foto natečaja, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

 1. Reševanje sporov

Vse pritožbe v zvezi z nagradnega foto natečaja rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Murski Soboti.

 1. Končne določbe

S podajo privolitve k sodelovanju v nagradnega foto natečaja udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradne igre, ki so objavljeni na Facebook strani Vinarium Lendava in spletni strani www.vinarium-lendava.si. Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradnega foto natečaja. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in splošnih pogojev ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na Facebook strani Vinarium Lendava in spletni strani Vinarium Lendava.

V Lendavi, dne 8.3. 2024