Vinarium

Razpis za uporabo zunanjih lesenih gostinskih objektov

Turistična zveza Lendava vabi vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za najem zunanjega gostinskega objekta ob stolpu Vinarium Lendava. Predmet uporabe so zunanji leseni gostinski objekti ob razglednem stolpu – skupna površina zunanjih lesenih gostinskih objektov  znaša 40 m2 (4 x 10 m2) in se oddaja posamično (ena hiška znaša 10 m2).

Cilj zbiranja ponudb je zagotovitev kakovostne ponudbe vnaprej pripravljenih prekmurskih specialitet, ki se konzumirajo z jedilnim in brez jedilnega pribora. Ponudba ne sme zajemati artiklov, ki se ponujajo v kavarni stolpa Vinarium Lendava, razen če to izrecno dovoljuje najemodajalec. Na Javnem razpisu lahko sodelujejo oz. oddajo ponudbe za najem pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Višina uporabnine znaša 200,00 eur z DDV, ki zajema tudi obratovalne stroške (stroške električne energije, vode in komunalne stroške). Ponudnik je dolžan zagotoviti, da njegova ponudba prispe v zaprti ovojnici na naslov: Turistična zveza Lendava vabi, Kranjčeva ulica 4, 9220 Lendava, najpozneje do 08. 05. 2020. 

Podrobnosti razpisa in razpisna dokumentacija:

Razpisna dokumentacija – hiške 2020