Vinarium

Honnét származik a Lendvai Vinarium elnevezés?

A Lendva-hegy középpontjában megépült kilátótorony névválasztásakor a szőlészetre vonatkozó történelmi forrásokra támaszkodtunk, és a borászok integrációja és közös bemutatkozása lebegett célként előttünk.

A Római Birodalom idején a Tiberis folyó felső folyása mentén rendkívül termékeny terület terült el, amely lehetővé tette a mezőgazdaság: a szőlőtermesztés, a kertészkedés (zöldségtemesztész), az állattenyésztés, a téglavetés, a kő- és fatermelés fellendülését. A Tiberis alsó folyásán mocsár terjeszkedett, minek okán a településeket a vidék dombosabb részeire építették1. A Kr. u. 68-ból származó első feljegyzések szerint a jobb minőségű (pl. falernumi, caecubumi) borok szállítása ún. borkikötőkön, „portus vinarii”-n keresztül zajlott. A borkikötők mellett ebben az időszakban a borpiacok(fora vinariae 2) is nevezetesek voltak3.

Lendva a közeli és környékbeli szőlőhegyekkel, valamint földrajzi fekvésével a különféle kultúrák és gasztronómiai élvezetek metszéspontját testesíti meg, és a bor központi szerepet tölt be ebben. A kilátó a szőlőhegy szívében mered az ég felé, és hazai és nemzetközi borkínálatával maga is egyfajta jelképes „borpiac”, azaz ahogy a római időkben nevezték volna, „forum vinarium”. Ezért kapta a festői Lendva-hegyen álló kilátótorony a Lendvia Vinarium nevet.

 
 


1 Grüll T (2013). 5. Gazdakföldrajz. Egyetemi egyzet. Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézet Ókortörténeti Tanszék
2 A Topographical Dictionary of Ancient Rome. Samuel Ball Platner. Thomas Ashby. London: Humphrey Milford. Oxford University Press. 1929.
3 Romakor.hu (2015).